Male sub for pain (NSFW)
spankasticart:

(via Ian Hamilton)
  1. kangurubicon reblogged this from spankasticart
  2. malesubforpain reblogged this from spankasticart
  3. spankasticart posted this